گالری تصاویر

رزومه

 

       بهمن   معین پور            شماره تماس 09129172380           

            تحصیلات :  

 1. 1.       دیپلم ریاضی فیزیک
 2. 2.      مهندس عمران با گرایش عمران
 3. 3.     کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
 4. 4.     دکتری مدیریت استراتژی کسب وکار(استراتژی در پروژه )

          سمت ها

 1. 1.       عضو شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان مازندران 1382-1385
 2. 2.       عضو شورای آموزش سازمان نوسازی مدارس و اداره کل نوسازی مدارس استان 1382-1385
 3. 3.       عضو شورای فنی نوسازی مدارس استان 1381-1389
 4. 4.       عضو شورای فنی استانداری مازندران 1384-1389
 5. 5.       عضو کمیته پیمان و قراردادهای استانداری مازندران 1385-1389
 6. 6.       عضو اصلی شورای عالی نظارت استانداری مازندران 1385-1389
 7. 7.       عضو اصلی کمیته آموزش کانون مهندسی
 8. 8.       مدیر  رسیدگی پیمان وقرارداد ها نوسازی استان
 9. 9.       مدرس کمیته آموزش استانداری مازندران1382 تا کنون
 10. 10.     عضو اصلی کمیسیون ایمنی و حفاظت کارگاهی
 11. 11.     مشاور شرکت سایپا خزر در امور استراتژی پروژه
 12. 12.     رئیس نظام مهندسی ساختمان
 

آموزشیو دوره های علمی

 1. 1.       مدرس کمیته آموزش                                                  استانداری مازندران
 2. 2.      مدرس سازمان                                                            مدیریت صنعتی  واحد شمال
 3. 3.     مدرس دوره مدیریت قرارداد های داخلی                      سازمان بنادر و دریا نوردی خوزستان
 4. 4.     مدرس دوره متره و برآورد حرفه ای                              جامعه مهندسان مشاور ایران
 5. 5.     مدرس مرکز آموزش                                                     صنعت آب و برق استان مازندران
 6. 6.      مدرس مرکز آموزش                                                    صنعتآب و برق استان گلستان
 7. 7.     مدرس دوره های مدیریت  قرارداد طرحهای عمرانی     مرکز آموزش صنعت آب و برق استان یزد
 8. 8.     مدرس دوره مدیریت ادعا در قرارداد ها                         شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 9. 9.      مدرس اصول تنظیم قراردادهای عمرانی ،                  شهرداریهای استان
 10. 10.   مدرس تنظیم قراداد های EPC , LUMSAM، BOT
 11. 11.   مدرس مدیریت بر پیمانها و قرارداد های                       شرکت توزیع برق استان مازندران
 12. 12.  مدرس دوره چالش های شرایط عمومی پیمان             جامعه مهندسان مشاور ایران
 13. 13 . مدرس دوره امور پیمانها و پروژه ها                               شرکت نصب نیرو تهران

          13. مدرس دوره های " مبانی و اصول مذاکره "                   سازمان همیاری های استان مازندران

 1. 14.  مدرس قرارداد های نوین
 2. 15.  مدیر وبلاگ تخصصی "پیمان وقراردادها" و وبسایت " پیمان و قراردادها"
 3. 16.  مدرس دوره های تحلیل تاخیرات در پرداخت های پروژه ،
 4. 17.   برگزاری سمینار و سخنرانی های در خصوص آنالیز پروژه ها دانشگاه علوم پزشکی
 5. 18.  قرارداد های نوین و مترقی . تحلیل مالی پروژه و کنترل پروژه در دستگاههای اجرایی
 6. 19.  برگزاری سمینار و سخنرانی های در خصوص. قرارداد های نوین و مترقیدانشگاه علوم پزشکی
 7. 20.  برگزاری سمینار در خصوص تحلیل مالی پروژه و کنترل پروژه استانداری مازندران
 8. 21.  برگزاری دوره آموزش متر و برآورد حرفه ای  دستگاههای اجرایی

22. برگزاری سمینار در خصوص اصول تنظیم قرارداد ها عمرانی        کانون مهندسی قائمشهر

23. برگزاری سمینار برآورد و آنالیز پروژه ها                                        کانون مهندسی شهرستان نور و دانشگاه آزاد نور

24. برگزاری سمینار  تحلیل تاخیرات و تحویل ها                                 استانداری مازندران

25. برگزاری دوره آموزش "آیین نامه  خرید خدمات مشاور" بند ه ماده 29  ذیحسابان استان

26. برگزاری دوره " مدیرت ادعا  "                                                     شرکت ملی فولاد مبارکه اصفهان

27. برگزاری دوره " مدیریت قرارداد های فروش "                            شرکت مازی نور

28.برگزاری دوره "پرداخت ها در پروژه های عمرانی"

29. برگزاری دوره " مدیریت عمومی پروژه های عمرانی"                 شرکت ملی گاز ایران

30. برگزاری دوره  " بررسی قانون مناقصات " در                           دیوان محاسبات استان مازندران

31. نگارنده مقالات متعدد در خصوص اسناد و مدارک پیمان

32.مشاور امور قرادادی و پیمان در دستگاههای اجرایی

 1. 33.  مدرس نرم افزار آنالیز پروژه های عمرانی TADBIR

 

دوره های برگزار شده :

دستگاه اجرایی /نهاد ها و ...

محل برگزاری

تعداد برگزاری

نام دوره

ردیف

کلیه دستگاههای اجرایی

استانداری مازندران

10

 

اصول تنظیم قراردادها

(کارشناسان واحد حقوقی)

 

1

فرمانداری های استان

شهرداریهای شرق استان

کانون مهندسی ساری

2

پژوهشگاه آب و برق مازندران

پژوهشگاه آب و برق مازندران

1

پژوهشگاه آب و برق گلستان

پژوهشگاه آب و برق گلستان

1

دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

1

سازمان بنادر و دریا نوردی

بندر امام خمینی خوزستان

1

شهرداری های غرب استان

دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

2

کانون مهندسین شهرستان نور

دانشگاه آزاد نور

1

دستگاههای اجرایی

 

استانداری مازندران

 

3

اصول تنظیم قراردادها

(ذیحسابان دستگاههای اجرایی)

 

2

فرمانداریها

 

 

کارشناسان و معاونین دیوان محاسبات

دیوان محاسبات

 

3

بررسی انواع  قراردادها

(کارشناسان دیوان محاسبات)

 

3

1

کلیه دستگاههای اجرایی

استانداری مازندران

 

3

بررسی و تحلیل

قرارداد های مترقی

BOT . EPC ,…..

4

فرمانداری های استان

شهرداریهای مرکزو شرق استان

پژوهشگاه آب و برق مازندران

پژوهشگاه آب و برق مازندران

1

پژوهشگاه آب و برق گلستان

پژوهشگاه آب و برق گلستان

1

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

1

سازمان بنادر و دریا نوردی

بندر امام خمینی - خوزستان

شهرداریهای غرب استان

استانداری مازندران(نوشهر)

1

کارشناسان فرمانداری ها

استانداری مازندران

1

بررسی قانون برگزاری مناقصات

 

5

ذیحسابان ادارات استان

1

کارشناسان دیوان محاسبات

دیوان محاسبات استان

1

کارشناسان غرب استان

دانشگاه آزاد چالوس

1

شهرداریهای غرب استان

استانداری مازندران

4

بررسی فهرست بها و تحویل ها

6

کارشناسان  حقوقی فرمانداری

ذیحسابان ادارات استان

کارشناسان حقوقی

دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

1

شهرداریهای غرب استان

استانداری مازندران

4

آشنایی با تعدیل در قرارداد ها و  نحوه پرداخت  آن

7

کارشناسان فرمانداری ها

ذیحسابان ادارات استان

کارشناسان غرب استان

دفتر فنی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی

2

سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

تدریس

مدیریت پروژه

8

 

پژوهشگاه صنعت آب و برق

سازمان  بنادر و کشتیرانی

استانداری

دانشگاه علوم پزشکی

مازندران

4

مدیریت پیمان

 

گلستان

یزد

خوزستان

کلیه دستگاههای اجرایی

استانداری مازندران

2

تحلیل تاخیرات در پرداخت ها

9

کارشناسان فرمانداری ها

کارشناسان و مهندسان ساخت و تولید

شرکت ملی فولاد مبارکه  اصفهان

2

برگزاری دوره مدیرت  ادعا

10

مدیران میانی و کارشناسان مسئول

ذیحسابان استان و

مسئولان مالی و حقوقی دستگاههای اجرایی

وزارت امور اقتصاد دارایی

اداره کل استان مازندران

2

دوره

خرید خدمات مشاور

بنده "ه " قانون برگزاری مناقصات

11

 

 

 

 

 

 

 

مکان

موضوع سخنرانی

دانشگاه روز بهان

انواع قراردادها و قرارداد های نوین

استانداری مازندران

تحلیل تاخیرات در پروژه های

سازمان بنادر و دریا نوردی

قرارداد های نوین

مرکز تحقیقات مسکن

چالش های قوانین پیمانکاری

شهرداری قائمشهر

قرارداد ده هزار و چالش ها

دانشکده حقوق دانشگاه چالوس

قرارداد های نوین

دانشکده حقوق دانشگاه چالوس

قانون برگزار مناقصات

 

مقالات و مطالب به چاپ رسیده از اینجانب در نشریات و سایت ها.

*کتاب"نگاهی به چالشهای تهیه اسناد و مدارک".....................................................در دست تالیف

*کتاب" بررسی سلیقه های مدیریتی متفاوت در اجرای پروژه" ...................................در دست تالیف

جزوه مدیرت طرح های عمرانی (1) ...........................................................

 • صلاحیت کارفرما .............................................................................................................................. مجله آبادگران
 • تحلیل تاخیرات در پروژه های عمرانی........................................................................................... مجله آبادگران
 • بررسی قرارداد های عمرانی ...............................................................................................................مجله آبادگران
 • ملاک های مدیریت شهری ............................................................................................................... سایت شمال فردا
 • ارزیابی اقتصادی پروژه های شهری .................................................................................................. سایت نگاه نیوز
 • بررسی اثرات تعطیلات تقویمی بر بنگاههای اقتصادی و پروژه های عمرانی ............................سایت نگاه نیوز

www.bahmanmoeinpour.blogfa.com

www.coeco.ir

 

 

 

Read 1688 times Last modified on پنج شنبه, 29 مرداد 1394 11:17
Rate this item
(1 Vote)
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliq Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi.

Website: www.jooomshaper.com

3404 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

وبسایت تخصصی مشاوره و آموزش تخصصی قرارداد ها. www.bahmanmoeinpour.blogfa.com

JoomShaper